Privacy Policy

PRIVACY POLICY | ABC ENSEMBLE

Het ABC Ensemble respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website/nieuwsbrief en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Stichting Talent voor Muziek verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens (e-mail en naam) die door u aan ons worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel: informeren over de projecten van Benjamin Bakker die via Stichting Talent voor Muziek verlopen.

Inzage en correctie gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage in van uw gegevens. U kunt ons verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bij enkele nieuwsbrief uw gegevens aan te passen of uw uit te schrijven.

Contact
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, het beheer of gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Talent voor Muziek, dan kunt u contact opnemen door middel van een e-mail te sturen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, vindt u op deze website altijd de nieuwste versie.